Erhvervserfaring


HP Byg A/S

2018-         HR koordinator/ansvarlig
Som HR koordinator skal jeg sikre at HP Byg har de rette ressourcer og kompetencer til, at sikre forretningens resultater og mål samt være behjælpelig ved rekruttering af primært timelønnede. Med det fulde ansvar for HR samt sparringspartner for ledelsen består min dagligdag af forskellige opgaver både operationel og strategisk.

Arbejds- og ansvarsområder:
- Udarbejdelse af MUS materiale
- Udarbejdelse og vedligeholdelse af HPeducation (Eget udviklet performance værktøj)
- Kontrakter og funktionsbeskrivelser
- Registrering af ferie, sygdom og andet fravær
- Udarbejdelse af statistikker og rapporter
- Diverse administrative HR opgaver
- Alle opgaver i forbindelse med Persondataforordningen
- Opdatering af interne dokumenter, så de overholder nuværende lovgivning
- Optimering af arbejdsgange i IT systemer
- Udarbejdelse og opdatering af Personalehåndbog, Kompetence profiler og jobannoncer
- Salgsmateriale og SoMe plan
- Koordinering og afholdelse af interne informations- og kursus dage
- Sparringspartner for ledelsen

Topteam ApS

2017- 2018: Projektkonsulent (Tidsbegrænset stilling)
Jeg er betroet en spændende stilling med primær fokus på, at Persondataforordningen overholdes hos Topteam. Dette er gældende fra identificering af data, udarbejdelse af dokumenter samt implementering og uddannelse af 40 medarbejdere. Sammenhængen mellem Persondataforordningen og min brede erfaring gør, at jeg naturligt byder ind med sparring og administrativ udførelse af mangeartet opgaver.

Arbejds- og ansvarsområder:
- Alle opgaver i forbindelse med Persondataforordningen
- Opdatering af interne dokumenter, så de overholder nuværende lovgivning
- Optimering af arbejdsgange i IT systemer
- Udarbejdelse og opdatering af Personalehåndbog, Kompetence profiler og jobannoncer
- Salgsmateriale og SoMe plan
- Koordinering og afholdelse af interne informations- og kursus dage
- Diverse administrative HR opgaver

DanDomain A/S

2013 - 2017: HR chef
Som HR chef skal jeg sikre udarbejdelse og implementering af en HR strategi, som understøtter organisationens strategi og udvikling. HR aktiviteterne skal bl.a. sikre, at DanDomain har de rette ressourcer og kompetencer til, at sikre forretningens resultater og mål.

Arbejds- og ansvarsområder:
- Udarbejdelse af MUS materiale
- Trivselsmåling og analysering heraf
- Kontrakter og funktions beskrivelser
- Registrering af ferie, sygdom og andet fravær
- Udarbejdelse af statistikker og rapporter
- Uddannelses planlægning
- Diverse administrative HR opgaver
- Projektstyring

2012 - 2013: HR- og administrationschef
Arbejds- og ansvarsområder:
- Udarbejdelse og implementering af strategi for HR og Administration.
- Daglig ledelse
- Udarbejdelse af MUS materiale
- Trivselsmåling og analysering heraf
- Kontrakter og funktionsbeskrivelser
- Registrering af ferie, sygdom og andet fravær
- Uddannelses planlægning
- Diverse administrative HR opgaver
- Projektstyring

2007 - 2012: HR- og administrationsansvarlig
Arbejds- og ansvarsområder:
- Sikre rettidig opgave løsning i afdelingen
- Regnskabsarbejde
- Kundebetjening
- Måneds- og årsafslutning af regnskab
- Registrering af ferie, sygdom og andet fravær
- Udarbejdelse af rapporter til direktionen
- Diverse administrative HR opgaver
- Indkøb af kontorartikler og møbler

2005 - 2007: Bogholderiassistent
Arbejds- og ansvarsområder:
- Alle opgaver i debitor, kreditor og finansbogholderiet

2004 - 2005: Salg og support medarbejder
Arbejds- og ansvarsområder:
- Salg af produkter
- Vejledning i valg af produkt
- Kundesupport via telefon og mail
- FAQ til hjemmeside
- Produkt guider til hjemmeside

ProInfo A/S

2003 - 2004: Receptionist og bogholderiassistent
Arbejds- og ansvarsområder:
- Omstilling af opkald
- Mindre bogholderi opgaver
- Fordeling og behandling af daglig post 2012 - 2013

AF Randers

2001 - 2003: Kontorassistent
Arbejds- og ansvarsområder:
- Modtagelse og registrering af ledige jobsøgende
- Guide i udarbejdelse af CV
- Hjælpe med jobsøgning
- Udfyldelse af diverse skemaer
- Behandling af ansøgninger til barsels dagpenge og uddannelse
- Fordeling og behandling af daglig post

AF Århus

1999 - 2001: Kontorelev med speciale i Offentlig administration
3 måneders bogholderi hos NEG Mico