Uddannelse


Business Institute

2015 - 2017: eMBA, Executive Master of Business Administration Specialeretning: Business Psychology
Min igangværende EMBA giver mig færdighederne til at bygge bro mellem managementtænkning og psykologi. Uddannelsen har en tværfaglig tilgang, der innovativt kobler psykologi med forretning for at fremme resultater i en kompleks og krævende hverdag. Mine fagområder er Leadership, Strategi, Organisation og HR, som med min speciale retning, får en ekstra dimension, da de ses fra en psykologisk vinkel.

1. semester:
Dynamic Strategic Thinking: udforme, integrere og implementere strategier
Business Orientated HRM: håndtering af medarbejder ressourcer
Dynamic Business Mindset: lederkompetencer og ledelsesopgaven
Corporate Entrepreneurship: arbejde med innovation og virksomhedens iværksætterkultur

2. semester:
Integrative Thinking: beslutningstagen mellem objektivitet og subjektivitet og værdi for virksomheden
Radical Innovation: metoder/værktøjer til arbejde, der kræver innovation, nytænkning og vidensdeling
Transition Management: redskaber til deltagerinvolverende udviklings- og forandrings processer

CBA
Mundtlig eksamen     -Karakter 10 (B)

3. semester:
Leadership Psychology: muligheder/begrænsninger ledelsesteorier har, i forskellige kulturer og kontekster
Talent Management: forskellene mellem ledelse på forskellige niveauer
Mixed Generation Leadership: lederskabets krav på paradoksernes holdeplads på tværs af generationer
Business Psychological Realities: økonomisk adfærdspsykologi

Time Consult

2015 - 2015: Personlig effektivitet
Indhold i kurset:
- personlig effektivitet
- mailhåndtering og opgavestyring
- optimal tidsstyring
- indretning af skrivebord og arbejdsplads
- optimal planlægning og prioritering af egne opgaver
- fokuseringsredskaber
- effektiv opfølgning og overblik over igangværende opgaver
- tips og tricks til udnyttelse af mail/kalender og 
opgavestyringsystem

Udbytte:
- føle en større ro og balance i arbejdsdagen
- opleve en vedvarende tom indbakke og struktur på arbejdspladsen
- have et struktureret skrivebord
- have en mere effektiv tilgang til planlægning
- kunne holde styr på aftaler og opgaver via smartphone og tablet
- nå mere på mindre tid
- opnå ro og struktur i en hverdag, som fortsat kan være hektisk og travl
- føle større tilfredshed med arbejdet, indsatsen og resultaterne

Stress akademiet

2014 - 2014: StressSpotter
StressSpotter uddannelsen har i undervisningen berørt følgende emner:
- Stress basisviden
- Stressårsager
- Perceptionsteori - hvorfor ser vi verden så forskelligt ?
- Stresstests - styrker og svagheder
- Stressdiagnosen
- Persontyper - DISC modellen
- Problemløsning - personplan og organisationsplan - nøglemodel
- Stresstjekliste
- Evalueringstyper
- Stresshåndtering og forebyggelse
- Stresscases

Uddannelsen er gennemført i et samarbejde mellem Skandia, SOS international og Stress akademiet.

Erhvervsakademiet Dania

2009 - 2012: Akademi merkonom i Ledelse
Fag indeholdt i uddannelsen:
Speciale og Afgangsprojekt     -Karakter 12 (A)
Personalejura     -Karakter 4 (D)
Ledelse i praksis     -Karakter 12 (A)
Coaching i Organisationer     -Karakter 10 (B)
Human Resources     -Karakter 12 (A)