Uddannelse


Business Institute

2015 - 2017: eMBA, Executive Master of Business Administration Specialeretning: Business Psychology (Er på nuværende tidspunkt igang med 4. semester)
Min igangværende EMBA giver mig færdighederne til at bygge bro mellem managementtænkning og psykologi. Uddannelsen har en tværfaglig tilgang, der innovativt kobler psykologi med forretning for at fremme resultater i en kompleks og krævende hverdag. Mine fagområder er Leadership, Strategi, Organisation og HR, som med min speciale retning, får en ekstra dimension, da de ses fra en psykologisk vinkel.

1. semester:
Dynamic Strategic Thinking: udforme, integrere og implementere strategier
Business Orientated HRM: håndtering af medarbejder ressourcer
Dynamic Business Mindset: lederkompetencer og ledelsesopgaven
Corporate Entrepreneurship: arbejde med innovation og virksomhedens iværksætterkultur

2. semester:
Integrative Thinking: beslutningstagen mellem objektivitet og subjektivitet og værdi for virksomheden
Radical Innovation: metoder/værktøjer til arbejde, der kræver innovation, nytænkning og vidensdeling
Transition Management: redskaber til deltagerinvolverende udviklings- og forandringsprocesser

3. semester:
Leadership Psychology: muligheder/begrænsninger ledelsesteorier har, i forskellige kulturer og kontekster
Talent Management: forskellene mellem ledelse på forskellige niveauer
Mixed Generation Leadership: lederskabets krav på paradoksernes holdeplads på tværs af generationer
Business Psychological Realities: økonomisk adfærdspsykologi

4. semester:
Masterafhandling


Erhvervsakademiet Dania

2009 - 2012: Akademi merkonom i Ledelse
Fag indeholdt i uddannelsen:
Speciale og Afgangsprojekt
Personalejura
Ledelse i praksis
Coaching i Organisationer
Human Resources